Sobienie Szlacheckie nosiło dawniej nazwę murowane. Pierwsze wzmianki w 1415r. Gniazdo rodu Jezierskich. Część dóbr nabył w 1752r. Ludwik Jezierski. W rękach tego rodu do 1945r. Jezierscy nazwisko wzięli od wsi Jeziory.

Jacek Jezierski

Najsłynniejszym był Jacek Jezierski (1722-1805), skarbnik, a potem miecznik i wreszcie od 1775r. kasztelan łukowski. W 1801r. postarał się o tytuł hrabiego galicyjskiego. Od 1758r. poseł na sejm. Brał czynny udział w pracach sejmu Czteroletniego. Domagał się reform ekonomicznych i zapewnienia miastom rozwoju gospodarczego bez dawania mieszczanom praw politycznych. Zgromadził wielką fortunę. Był pionierem przemysłu metalurgicznego, handlowcem, chciał produkować na wielką skalę pończochy. Zmarł w Pałacu w Otwocku Wielkim.

Sobienie Murowane

W latach 60 XVIII w., jeszcze szerzej nieznany Jacek Jezierski odziedziczył wieś Sobienie Szlacheckie, w której wybudował murowany pałac i nazwał ją Sobieniami Murowanymi. Później miał w nim gościć króla Poniatowskiego. Jezierski był wybitnym politykiem i przedsiębiorcą, więc szybko dorobił się pokaźnego majątku. W 1775 r. został kasztelanem łukowskim i wszedł w posiadanie wielu miejscowości w okolicy, lecz w końcu w jego rękach pozostały oprócz Sobień Murowanych jedynie Kiełczewskie, Zambrzyków, Radwanków, część Śniadkowa i Szymonowic.

Sobienie Szlacheckie

Dawna rezydencja arystokratów

Pałac został wybudowany w połowie XIX wieku dla rodziny Jezierskich i w ich posiadaniu pozostawał aż do zakończenia II Wojny Światowej. Po zakończeniu działań wojennych został silnie zdewastowany.

Dawny Pałac Jezierskich, murowany, klasycystyczny ma też cechy neorenesansowe. Pierwotnie stał tu parterowy dwór murowany. Obecny kształt, z ok. poł. XIXw. Powstał prawdopodobnie po oddziedziczeniu majątku przez Franciszka Stanisława Ignacego Jezierskiego. Ostatnimi właścicielami byli Władysław Jezierski i jego żona Zofia Maria z Potockich. Władysław Jezierski zmarł nagle na serce w Kępie Radwańskiej. Na tym miejscu stoi krzyż. Ich syn Jerzy we wrześniu 1939r. przedostał się do Anglii i mieszka tam do dziś.

Różne funkcje pałacu

W pałacu opiekowano się uciekinierami i rannymi, odbywały się tajne komplety. 15 VI 1942r. , w przeddzień ślubu hrabiny Jezierskiej z rotmistrzem Michałem Jaczyńskim, który znalazł schronienie w Pałacu , gestapo zabrało ją na Pawiak, a potem na Szucha, skąd nie powróciła. Majątek przeszedł pod zarząd niemiecki. W 1944r. kilka miesięcy kwaterowały tu wojska radzieckie. W latach 50-tych zamierzano urządzić tu rezydencję dla Bieruta. Remont w 1952r. Mieściła się tu spółdzielnia „Cerata”, następnie zakład produkcyjno-usługowy Ledrox.

Z nazwą Sobienie Murowane związana jest legenda, jakoby Król Jan III Sobieski wybudował tu pałac, ponoć nie dla siebie, ludzie więc ironicznie pytali: „Sobie nie? A komu?

Oferty specjalne

See all